• جدیدترین ها

 • بزودی

سیرک ساری سیرک ساری
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد...
سیرک سلاطین سیرک سلاطین
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد...
پرواز با شال در ارتفاع 10متری پرواز با شال در ارتفاع 10متری
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد...
خطر با 5 اره برقی روشن خطر با 5 اره برقی روشن
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد...
عملیات ترکینگ عملیات ترکینگ
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد...
اعضای حرفه ای سیرک اعضای حرفه ای سیرک
حرکات آکروباتیک اجرای حرکات محیر...

آخرین اخبار

vertical horizontal
 • پرواز با شال در ارتفاع 10متری

  توسط کاربر دردلقک ها در تاریخ1396-09-09 703 بازدید

  نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد شائولین، آکروبات(تعادل صندلی در 8متری)، عملیات ترکینگ توسط قهرمان جهان، سرویل(تعادل خلقه لغزنده)، مرد لاستیکی، پرواز با شال در ارتفاع 10متری، خطر با 5 اره برقی روشن، عملیات چشم سوم، شعبده بازی، آتش بازی حرفه ای، نمایش اژدها چینی...

  ادامه مطلب...

 • نمایش های آکروباتیک

  توسط کاربر درسیرک در تاریخ1396-09-09 781 بازدید

  حرکات آکروباتیک اجرای حرکات محیرالعقول با بالانس، چابکی و هماهنگی بدنی است. حرکات آکروباتیک در بسیاری از هنرهای نمایشی، رخدادهای وزرشی، مانند ژیمناستیک (به‌عنوان شاخه‌ای از این ورزش به نام ژیمناستیکِ آکروباتیک) و هنرهای رزمی وجود دارد.

  ادامه مطلب...

 • نمایش معبد شائولین

  توسط کاربر درپرواز با شال در تاریخ1396-09-09 671 بازدید

  نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد شائولین، آکروبات(تعادل صندلی در 8متری)، عملیات ترکینگ توسط قهرمان جهان، سرویل(تعادل خلقه لغزنده)، مرد لاستیکی، پرواز با شال در ارتفاع 10متری، خطر با 5 اره برقی روشن، عملیات چشم سوم، شعبده بازی، آتش بازی حرفه ای، نمایش اژدها چینی...

  ادامه مطلب...